მთავარი ავანგარდული წიგნი ილიაზდი, ლიდანტიუ ფარამ, 41˚, პარიზი, 1923
ილიაზდი, ლიდანტიუ ფარამ, 41˚, პარიზი, 1923