მთავარი ავანგარდული წიგნი ა. კრუჩონიხი, ლაკიროვანოე ტრიკო, 41˚, ტფილისი, 1919
ა. კრუჩონიხი, ლაკიროვანოე ტრიკო, 41˚, ტფილისი, 1919