მთავარი მოდერნისტები ლადო გუდიაშვილი გალერეა ფერწერა 1910-1920-წლებში
ფერწერა 1910-1920-წლებში