მთავარი მოდერნისტები ილია ზდანევიჩი გალერეა ილიაზდი და ექვთიმე თაყაიშვილის 1917 წლის მე-3 ექსპედივცია სამხრეთ საქართველოში (ტაო და კლარჯეთი) - დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია
ილიაზდი და ექვთიმე თაყაიშვილის 1917 წლის მე-3 ექსპედივცია სამხრეთ საქართველოში (ტაო და კლარჯეთი) - დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია