მთავარი მოდერნისტები კირილე ზდანევიჩი გალერეა გრაფიკა ალბომიდან, 1910-იანი წლები
გრაფიკა ალბომიდან, 1910-იანი წლები