მთავარი მოდერნისტები კირილე ზდანევიჩი გალერეა გრაფიკა, 1910-1920 წლები - კუბო-ფუტურიზმი და სხვა
გრაფიკა, 1910-1920 წლები - კუბო-ფუტურიზმი და სხვა